Gemeente Visie & Missie
GEMEENTE VISIE
Ons is ‘n Woord van GOD gebaseerde en Heilige Gees gedrewe gemeente wat daarna streef om mense te lei tot ‘n oorwinningslewe in die Here Jesus Christus.

MISSIE VAN DIE GEMEENTE

 • Om GOD te verheerlik.
 • Om die koninkryk van GOD te verkondig deur die prediking van die evangelie van Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees.
 • Om die behoeftes van die mense in sy geheel te bedien.
 • Om gelowiges te ontwikkel, toe te rus en beskikbaar te stel vir die bediening.
 • Om die invloed van die Kerk buite sy grense en na die buiteland uit te brei.
 • Om kameraadskap tussen gelowiges onderling te bevorder.
standing on edge of cliff

KERNWAARDES EN BEGINSELS

 • Die pinkstererfenis van die Kerk
 • Lofprysing en aanbidding
 • Die verskeidenheid van bedieninge soos vervat in die Bybel
 • Intergemeenskaplike verhoudinge
 • Gebed
 • Pastorale versorging
 • Sending en evangelisasie aksies
 • Gesonde leierskap en doeltreffende finansiele administrasie bestuur en beheer.
man holding lightbulb