Departments

  • Gemeente Beheerraad

  • Kinder Bediening

  • Musiek

  • Tieners

  • Sending

  • Diens van Barmhartigheid

  • Selgroep Bediening

Contact Details

admin@agsdurbanville.co.za | 021 976 9904 | 082 415 2619